Par koku ciršanu Popes ciemā

Par koku ciršanu Popes ciemā

2020-06-25, 16.53

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 22 koku nociršanai (12 kļavas, 8 liepas, 2 papeles) īpašumā Skolas ielā 12, kad.nr. 9856 003 0290, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 03.07.2020. Popes pagasta pārvaldē “Pagastamāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, vai Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601.