Novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

2019-04-08, 11.39

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju (apstiprināta ar 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 4) “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, Ventspils novada Vēlēšanu komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3.; 2.§-15.§) un sakarā ar 2019. gada 25. maija Eiropas parlamenta vēlēšanām, Ventspils novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas:

Iecirknis Nr.941, Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
1. Baiba Brauna – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Tamāra Štrauha – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Ramona Leite – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Sanita Kalnmale – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Didzis Brauns – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis

Iecirknis Nr.942, „Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612
1. Una Teibe – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Guna Grīnpūkala – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Guna Zvejniece – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Inita Blumberga – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Kaspars Mantejs – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis

Iecirknis Nr.943, „Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626
1. Marita Priedoliņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Baiba Trauberga – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Mārtiņš Svilpis – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis
4. Gunda Priedoliņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Kristīne Skrulle – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.944, „Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
1. Anita Krūmiņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Līga Šulca – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Linda Tīsone – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Linda Kiršteine – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Anita Šulca – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.945, Puzes pagasta pārvalde, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
1. Santa Šēniņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Viola Jansone – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Krista Picalcelma – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Lienīte Siliņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Ināra Bāliņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.946, „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
1. Sandra Jurcika – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Gunta Ameļina – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Aija Reine – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Gunta Zepa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Aiga Kismane – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.947, „Pagastmāja”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
1. Helēna Mendrišora – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Evita Slaņķe – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Aiga Strazdiņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Airisa Tropiņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Gita Fridrihsone – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.948, „Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619
1. Anita Meiere – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Indra Brinfelde – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Edgars Mucenieks – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis
4. Dace Āboliņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Andra Auza – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.949, Užavas pagasta pārvalde, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627
1. Laima Erliha-Štranka – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Karīna Cimermane – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Agris Magonīte – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis
4. Iveta Bergena – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Uldis Ķemers – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis

Iecirknis Nr.950, “Sabiedriskais centrs”, Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623
1. Iveta Mātere – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Ainars Veitas – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretārs
3. Andīna Mihailova – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Linda Sidorčika – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Lāsma Brūvere – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.951, „Saulgrieži”, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624
1. Mudīte Šrēdere – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Senita Pīlupa – vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Daiga Salmiņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Laura Brālīte – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
5. Dana Doniņa – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle

Iecirknis Nr.952, „Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
1. Iveta Kaģe – vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
2. Dace Briža- vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre
3. Inga Pole – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle
4. Ēriks Kaģis – vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis
5. Inita Vekmane – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle