Kursi “Stāsti un stāstītprasme”

Kursi “Stāsti un stāstītprasme”

2019-08-13, 15.49

20. augustā plkst. 11 “Sporta un kultūras centrā Zūras” notiks kursi “Stāsti un stāstītprasme”. Kursu vadītāja – folkloriste Māra Mellena.
Kursi ir viena no Latvijas Valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras programmas 2019 atbalstītā projekta “Kurzemes stāstnieks” norisēm. Projekta mērķis: sekmēt Kurzemes kultūrmantojuma saglabāšanu, veicinot kultūrtelpas kvalitatīvu attīstību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.
Kursu uzdevums: sniegt interesentiem iemaņas stāstniecībā, pārrunāt norises, kas saistās ar stāstnieku kustību, tai skaitā ar stāstnieku saieta “Mazais kurzemnieks” norisi.
Kursu mērķauditorija: pedagogi, kultūras darbinieki, bibliotekāri, bērnu un jauniešu centra vadītāji un citas stāstniecībā ieinteresētas personas.

Papildus informācija.
Kursu dalībnieki saņems VISC kursu apliecību.
Autobuss (dzeltens ar uzrakstu Vāruve) uz Zūrām gaidīs dalībniekus stāvlaukumā pie peldbaseina plkst. 10.30.