Kultūras projektu konkurss

Kultūras projektu konkurss

2019-03-25, 11.58

  Ventspils novada pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu, lai atbalstītu Ventspils novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, Ventspils novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisku personu. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu šādās kultūras nozarēs: mūzika, deja, teātris, kā arī novada kultūrvides projektus.
Šā konkursa ietvaros netiek atbalstīti pašvaldības noteiktie ikgadējie pasākumi un pašvaldības finansētie kolektīvi.
Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras nozarēs, projektiem, kas atspoguļo Latvijas valsts vēsturiskus procesus, notikumus un godina ar tiem saistītas personības, akcentējot to nozīmību Latvijas, un īpaši Ventspils novada kultūrvēsturiskajā aspektā, projektus, kas sekmē Ventspils novada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti, veicina lokālo kopienu aktivitāti kultūras dzīvē, un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.
Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji. Konkursa pasākumu finansējuma fonds ir 8000 eiro. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk kā 600 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 23. aprīlis.

Kultūras projektu finansēšanas KONKURSA NOLIKUMS