Izsolē pārdod dzīvokļus Usmā

Izsolē pārdod dzīvokļus Usmā

2021-01-12, 08.18

Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Usmas pagastā, Ventspils novadā:

  • 2-istabu dzīvokli “Dimanti” – 18, ar kopējo platību 57,4 m2, kadastra Nr. 98749000060, izsoles sākumcena 850 eiro, nodrošinājums 85 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14:10;
  • 2-istabu dzīvokli “Zāģētava” – 3, ar kopējo platību 81,6 m2, kadastra Nr. 98749000061, izsoles sākumcena 470 eiro, nodrošinājums 47 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14:20.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas pagasta pārvaldes lietvedi tālr. 28357620, e-pasts: [email protected].
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI