Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumus Zirās

Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumus Zirās

2019-08-19, 14.58

2019. gada 21. augustā novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., Ventspils nov.:
• 1-istabas dzīvokli “Ausekļi” – 3, kadastra Nr. 98909000042, izsoles sākumcena 440 eiro, nodrošinājums 44 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums plkst. 13:00;
• 1-istabas dzīvokli “Akmentiņi” – 17, kadastra Nr. 98909000047, izsoles sākumcena 450 eiro, nodrošinājums 45 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums plkst. 13:15;
• 1-istabas dzīvokli “Akmentiņi” – 20, kadastra Nr. 98909000043, izsoles sākumcena 460 eiro, nodrošinājums 46 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums  plkst. 13:30;
• 3-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 21, kadastra Nr. 98909000044, izsoles sākumcena 890 eiro, nodrošinājums 89 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums  plkst. 13:45;
• 3-istabu dzīvokli “Tērces” – 4, kadastra Nr. 98909000045, izsoles sākumcena 1000 eiro, nodrošinājums 100 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums  plkst. 14:00;
• 1-istabas dzīvokli “Tērces” – 20, kadastra Nr. 98909000046, izsoles sākumcena 500 eiro, nodrošinājums 50 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums plkst. 14:15.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2019. gada 20. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ziru pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26415330.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 20. augusta plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

“Ausekļi” – 3
“Akmentiņi”- 17
“Akmentiņi” – 20
“Akmentiņi”- 21
“Tērces”- 4
“Tērces”- 20