Izsola zemesgabalu “Priedes 1” Akmeņdzirās

Izsola zemesgabalu “Priedes 1” Akmeņdzirās

2020-05-18, 16.17

2020. gada 27. maijā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Priedes 1”, kadastra Nr. 98660081501, adrese: “Priedes 1”, Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 26. maijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju (tālrunis – 26491057).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 26.maija plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI