Izsola dzīvokļus Ziru pagastā

Izsola dzīvokļus Ziru pagastā

2020-07-16, 07.40

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., Ventspils nov.:
• 2-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 22, kadastra Nr. 98909000052, izsoles sākumcena 760 eiro, nodrošinājums 76 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 16. septembrī plkst. 13:20;
• 3-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 24, kadastra Nr. 98909000051, izsoles sākumcena 792 eiro, nodrošinājums 79 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 16. septembrī plkst. 13:30.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 15.  septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

“Akmeņtiņi”- 22

“Akmentiņi – 24