Izsola dzīvokļu īpašumus Užavā

Izsola dzīvokļu īpašumus Užavā

2019-09-10, 09.27

Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Užavā, Užavas pag., Ventspils nov.:
• 2-istabu dzīvokli “Bangas” – 1, kadastra Nr. 98789000054, izsoles sākumcena 970 eiro, nodrošinājums 97 eiro, izsoles solis 90 eiro; izsoles sākums 2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:15;
• 2-istabu dzīvokli “Bangas” – 5, kadastra Nr. 98789000052, izsoles sākumcena 970 eiro, nodrošinājums 97 eiro, izsoles solis 90 eiro; izsoles sākums 2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:30;
• 3-istabu dzīvokli “Krāces” – 16, kadastra Nr. 98789000053, izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro; izsoles sākums 2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:45.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2019. gada 15. oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Užavas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 28371752.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 15. oktobra plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

Bangas – 1
Bangas – 5
Krāces – 16