Izsludina projektu konkursu jauniešu aktivitātēm

Izsludina projektu konkursu jauniešu aktivitātēm

2021-03-01, 11.33

Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2021”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par nodarbinātību un karjeras izglītību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu un sociālo risku grupu integrāciju, rosināt jauniešus iesaistīties sporta un veselību veicinošos pasākumos, kā arī sekmēt jauniešu dalību kultūras, radošo darbnīcu un tematiskos, sadarbības pasākumos.
Izskatot pieteikumus, Sociālo, izglītības kultūras un sporta komitejas pārstāvji dos priekšroku inovatīviem un izglītojošiem projektiem un tādiem projektiem, kas sekmē Ventspils novada jauniešu kultūrvides attīstību un ir nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 2000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramā summa ir 400 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 23. aprīlis.
KONKURSA NOLIKUMS