Īstenots projekts zivju resursu aizsardzībai

Īstenots projekts zivju resursu aizsardzībai

2021-07-23, 14.49

2021. gada vasarā pašvaldība īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda, Ventspils novada pašvaldības un biedrības “Usmas krasts” finansētu projektu  “Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs 2021”, kura mērķis – iegādāties laivas dzinēju, lai nodrošinātu kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību, kontroli un uzraudzību Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs.

Iegādājoties minēto aprīkojumu biedrības “Usmas krasts” inspektors un Ventspils novada pašvaldības pilnvarotās personas spēs efektīvāk veikt reidus, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta darbiniekiem Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs, lai apkarotu maluzvejniecību un kontrolētu zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.

Izmaksu kopsumma – 4838,79 eiro,  t.sk. LAD Zivju fonda finansējums – 3500 eiro,  Ventspils novada pašvaldības finansējums – 348,79 eiro  un biedrības “Usmas krasts” līdzfinansējums 990 eiro.