Ikgadējais skatuves runas konkurss noslēdzies (fotogalerija)

Ikgadējais skatuves runas konkurss noslēdzies (fotogalerija)

2020-03-02, 15.17

Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana – tāds ir šī konkursa nemainīgs mērķis ar uzdevumiem attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, profesionāli novērtēt dalībnieku iemaņas, sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.
29. februārī Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika mūsu novada skolēnu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 27 dalībnieki no 7 skolām. Žūrijā sava aroda meistari – Ventspils Jaunrades nama teātra studijas vadītāja Ineta Kalniņa, Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše novērtēja ikviena sniegumu pēc noteiktiem kritērijiem – domas atklāsme, spilgtu priekšstatu esamība un to atklāsme klausītājam, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam. Daudzu skolēnu sniegums pārsniedza 40 punktus un bija novērtējams kā augsts, bet tikai divi – Tārgales pamatskolas 1. klases skolnieks Krišs Zariņš (skolotāja Zanda Dulverka) ar izpildīto A. Kronenberga “Tuntuļu Jurītis ganos” un J. Širmaņa “Krikša laime” un Zūru pamatskolas 9. klases skolniece Undīne Gūtmane (skolotāja Laila Rutule) ar M. Freimaņa “Balāde par sirdīm salauztām” un I. Ziedoņa “Nekas, tu neuztraucies” pārstāvēs mūsu novadu Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā 12. martā Kandavā. Visi saņēma Izglītības pārvaldes sagatavotu, žūrijas komisijas parakstītu Pateicības rakstu par veiksmīgu dalību pasākumā.
Jāpiebilst, ka Kandavas konkursam ir izvirzīts papildus mērķis– kultūras mantojuma apguve, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.
Kā vienmēr, arī šoreiz novēlam savējiem labus panākumus, pārliecību par to, ka būsim labākie!

Izglītības pārvaldes metodiķe,
žūrijas komisijas locekle Tamāra Kuciņa