Iespēja interaktīvā veidā sekot līdzi darba tirgus tendencēm

Iespēja interaktīvā veidā sekot līdzi darba tirgus tendencēm

2021-09-22, 14.05

Lai paplašinātu sabiedrības informētību par nākotnes darba tirgus tendencēm un izglītības vajadzībām, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājušas interaktīvu darba tirgus prognožu platformu, kas turpmāk apkopos aktuālo informāciju gan par esošo situāciju darba tirgū un NVA īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm (prognozes.nva.gov.lv), gan par EM vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm (prognozes.em.gov.lv).

 Prognožu platforma sniedz iespēju ikvienam interesentam – uzņēmējiem, izglītības iestādēm, jauniešiem, kuri tikai vēl domā par profesijas izvēli, un citiem – iespējami ērtā, pieejamā un interaktīvā veidā iepazīties ar sagaidāmo situācijas attīstību darba tirgū – nozaru attīstību, nākotnē pieprasītākām profesijām, izglītības vajadzībām. Prognožu platforma var kalpot kā palīgs gan uzņēmējiem, pieņemot lēmumus par turpmākajām investīcijām cilvēkkapitālā, gan jauniešiem, izvēloties studiju virzienus, gan ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, lai saprastu, kāds nākotnē būs pieprasījums pēc viņu profesijām, un savlaicīgi pieņemtu lēmumu par savu zināšanu pilnveidošanu vai pārkvalifikāciju.

Platforma sastāv no 2 daļām, nodrošinot informāciju par:

  • NVA īstermiņa darba tirgus prognozēm tuvākajam gadam: nva.gov.lv;
  • EM vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm: em.gov.lv

NVA īstermiņa prognožu daļa nodrošina daudzpusīgu informāciju kā par esošo situāciju darba tirgū – reģistrēto darba meklētāju un vakanču skaitu, atalgojumu nozaru un profesiju griezumā, tā arī īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm nākamajam gadam.

EM vidēja un ilgtermiņa prognozes apkopo gan darbaspēka pieprasījuma un piedāvājumu nākotnes tendences līdz 2040. gadam, gan demogrāfijas prognozes līdz 2060. gadam, gan arī Latvijas ekonomiskās izaugsmes scenārijus līdz 2050. gadam.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitebergs uzsver: “Šobrīd Latvijā vairāk kā 65 tūkstoši cilvēku ir bez darba, bet tai pat laikā uzņēmumi Latvijas reģionos aizvien biežāk norāda uz kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas kavē uzņēmumu attīstību. Arī strauji mainīgie apstākļi pieprasa darbiniekus, kas var ātri pielāgoties jauniem darba tirgus izaicinājumiem. Risinājums šajā situācijā ir patstāvīga jaunu zināšanu un prasmju apguve visa mūža garumā, sekojot līdzi aktuālajām darba tirgus vajadzībām.”

NVA direktore Evita Simsone: “Esam gandarīti, ka darbs pie prognožu platformas izveides ir veiksmīgi noslēdzies. Darba tirgus prognozes tagad ir labāk pārskatāmas un vieglāk uztveramas plašam sabiedrības lokam – ne vien ekspertiem, bet arī skolēniem, studentiem, darba ņēmējiem un darba meklētājiem, visiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieņemt pārdomātus lēmumus par savas izglītības, profesijas, pārkvalifikācijas vai darbavietas izvēli.”

Lai gūtu ieskatu par prognožu platformas iespējām un lietošanu, aicinām noskatīties video sižetu šeit.