Iepazīstam profesijas uzņēmumā “Valguma pasaule”

Iepazīstam profesijas uzņēmumā “Valguma pasaule”

2019-05-23, 16.03

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Piltenes vidusskolas 7. klases skolēniem 18. maijā tika organizēts pasākums “Profesiju dažādība ražošanas uzņēmumos. “Valguma pasaule.””

Pasākuma laikā skolēni viesojās “Valguma pasaulē”, lai satiktu uzņēmuma īpašnieci Vitu, iepazītos ne tikai ar vadītāja pienākumiem, viņa darba specifiku un noskaidrotu to, kā kļūt par uzņēmēju, bet uzzinātu informāciju arī par citām profesijām. Šoreiz tie bija šefpavārs un pasākumu koordinatore. Skolēni uzzināja, kā radusies ideja par atpūtas bāzes izveidi, kā notika paplašināšanās, kā tiek izvēlēti darbinieki un vai viņus arī pieņemtu darbā, piemēram, vasarā. Varēja vērot video demonstrāciju par pavāra darbu ikdienā un to, kā tiek izpildīti īpaši pasūtījumi. Diskusijā atklājās dažādas nepieciešamās rakstura iezīmes, prasmes un tas, kāda izturība ir vajadzīga, strādājot virtuvē. Pēc tam no līdzpaņemtajiem kārumiem tika uzklāts neliels svētku galds – piedomājot pie noformējuma reizē, kad nekas īpašs nav paņemt līdzi.
Visvairāk skolēniem patika pašiem darboties, domāt un meklēt atbildes. Jauniešiem bija iespēja iziet baskāju taku, izvērtēt piedāvājumu, pēc tam radošās komandās bija jāizstrādā savs biznesa plāns, piedāvājumi un ierosinājumi, lai piesaistītu sava vecuma vienaudžus. Iespējams, tā rodas jaunie uzņēmēji. Paldies “Valguma pasaulei” par uzņemšanu!

Eva Zeltzaķe