Ielūdz atslēgas glabātāja

Ielūdz atslēgas glabātāja

2019-10-29, 15.53

Kādā īpaši rudenīgā dienā Ances pamatskolas 5. un 8. klases skolēni, projekta “Skolas soma” ietvaros, devās uz Jaunpils pili, lai izzinātu tās vēsturi.
Pilī mūs sagaidīja pils atslēgu glabātāja. Viņa mūs iepazīstināja ar pils vēsturi un tās iemītniekiem.

Apskatījām skaisto pils lielo zāli, kas arī mūsdienās kalpo kā kultūras centrs, Balto zāli, kurā mūsdienās notiek laulību reģistrācija. Atslēgas glabātāja izrādīja barona bibliotēku, kurā pie sienas atradās baroneses Elīzas Medemas portrets. Šis darbs bija interesants ar to, ka, lai kurā bibliotēkas vietā tu atrastos, baronese tevi visu laiku vēro. Skolēniem viena no interesantākajām vietām pilī bija bruņinieku izklaides vieta – pils pagrabs, kurā uzturēties drīkstēja tikai vīrieši. Gide iepazīstināja ar tā laika ieročiem un to pielietojumu, kā arī pastāstīja stāstu par pils spociņu Bruni.
Lai tiktu ārā no pils pagraba, skolēniem kopā bija jānodzied kāda dziesma – skolēni izvēlējās Ances pamatskolas himnu. Ekskursijas beigās atslēgas glabātāja, par godu mūsu apciemojumam, izšāva zalvi no lielgabala pils pagalmā.
Pēc lielgabala šāviena mūs sagaidīja divi pils iemītnieki un aicināja doties līdzi piedalīties viduslaiku spēlēs. Katram skolēnam bija jāveic 4 disciplīnas, pēc kurām apbalvoja divus “Jaunos bruņiniekus”.
“Mums patika!” – tā skolēni.

Skolēnu atsauksmes apkopoja skolotāja I. Grīnberga