Finansiāli atbalstīs mazās lauku saimniecības

Finansiāli atbalstīs mazās lauku saimniecības

2020-04-28, 09.39

Lauku Atbalsta dienests laikā no 3. jūnija līdz 3. augustam pieņems projektu pieteikumus atbalsta apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Atbalsta apjoms ir 15 000 eiro vienai saimniecībai.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Ventspils novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultante Īrisa Roze-Posuma telefoniski un elektroniski konsultē visus interesentus par projekta nosacījumiem – 26663245, 29277011, [email protected]. Klātienes konsultācijas atsāksies pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.