Divās ģimenēs sagaidīts astotais bērniņš

Divās ģimenēs sagaidīts astotais bērniņš

2022-01-06, 09.19

2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts vienāds jaundzimušo meiteņu un zēnu skaits, samazinājies mirušo personu daudzums.
2021. gadā fiksēti 40 dzimšanas gadījumi, piedzima 20 meitenītes un 20 zēni (2020. gadā – 49 jaundzimušie, tostarp 28 meitenes). Pirmo reizi par jaunajām māmiņām pērn kļuva deviņas sievietes. Otrais bērniņš piedzima 11, trešais – 10, ceturtais – 6, piektais un sestais – 1, astotais – 2 māmiņām. Laulībā dzimuši 17 mazuļi, paternitāte noteikta 20 gadījumos, bet 3 dzimšanas reģistrētas bez ziņām par tēvu.

Visvairāk bērnu piedzima Vārves pagastā – 9 (2020. gadā – 10), Užavā – 6 (2020. gadā – 3), Piltenē un pagastā – 5, (2020. gadā – 3), Popē – 4 (2020. gadā – 8), Ancē, Puzē, Tārgalē, Ugālē – 3 (2020. gadā 1, 3, 6 un 4), Usmā – 2 (2020. gadā – 3), pa vienam Zirās un Zlēkās (2020. gadā 3 un 4), Jūrkalnē – neviens (tāpat kā 2020. gadā).

Jaundzimušajiem mazuļiem doto vārdu ziņā izteiktu līderu gadā nav. Divas meitenes nosauktas par Dārtām. Pieciem bērniņiem vecāki izvēlējušies divus vārdiņus. Par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Anabella, Bille, Greisa, Kaiva. Retākie puišu vārdi – Dominiks, Olivers, Mariuss. Zēniem joprojām  populāri ir arī vārdiņi Jānis, Alekss, Emīls, Markuss, Matīss un Rihards, bet meitenēm – Marta, Sofija, Alise, Daniela, Līna un Beāte.

2021. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 61 mirušais, tostarp 24 vīrieši (2020. gadā – 93 mirušie, tostarp 47 vīrieši).
Noslēgtas 28 laulības, tostarp 5 baznīcā (2020. gadā – 32 laulības, 7 no tām baznīcā). 23 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā (2020. gada – 25).