Dienas nometne viesu namā “Dekšņi”

Dienas nometne viesu namā “Dekšņi”

2019-10-24, 15.59

Eiropas Sociālais fonds projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/054 “Sveiks un vesels Ventspils novadā” rudens brīvlaikā no 21.10.–25.10.2019. Popes pagasta viesu namā “Dekšņi” notiek dienas nometne bērniem par tēmu “Fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, garīgā veselība”.

Nometnes mērķis: Izglītot bērnus ar teorētiskām un praktiskām nodarbībām par veselīgu uzturu, par draudzību un atstumtību vienaudžu vidū, par fiziskām aktivitātēm dabā, par komandas veidošanu.
25 bērni no pašvaldības izglītības iestādēm vecumā no 8–13 gadiem iegūst zināšanas par veselīgu uzturu, uztura piramīdu, par pareizu dienas plānošanu – režīmu, par fizisko aktivitāšu nozīmi, nepieciešamību katru dienu, lai augtu vesels un dzīvespriecīgs.
Ar rotaļu un spēļu palīdzību stiprina savu pašvērtējumu, mācās pozitīvi komunicēt, dejot, dodas pārgājienā, makšķerē, orientējas dabā u.c.