Būs jauni noteikumi par valsts un ES atbalstu biškopjiem

Būs jauni noteikumi par valsts un ES atbalstu biškopjiem

2020-07-15, 14.48

Valdība 14. jūlijā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos noteikumus par valsts un ES atbalsta biškopībai piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību. Noteikumi nosaka atbalsta pasākumus un atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas iesniedzami Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai nodrošinātu atbilstošu administrēšanu un atbalsta savlaikus piešķiršanu pretendentam par Latvijas biškopības programmā 2020.–2022. gadam īstenotajiem pasākumiem.

Atbalsta pretendentam, iepazīstoties ar nosacījumiem par atbalsta saņemšanu, vienlaikus LAD tīmekļvietnē būs redzami aizpildāmo dokumentu jeb veidlapu aktuālā versija un veidlapu aizpildīšana un iesniegšana notiks elektroniskajā vidē (EPS). Jaunie noteikumi vairs nesatur prasību aizpildīt biškopju sarakstu, tādējādi samazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējam – LAD datus iegūs Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

Patlaban spēkā esošie MK 2012. gada 7. februāra noteikumi Nr. 99 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību” netiks piemēroti līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā.

MK pieņemtie jaunie “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.