Apturēti būvdarbi Rūpnīcas ielā 6 Ugālē

Apturēti būvdarbi Rūpnīcas ielā 6 Ugālē

2020-04-15, 09.18

Ventspils novada pašvaldība informē, ka no 16.03.2020.-12.05.2020. objektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rūpnīcas ielā 6, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” būvdarbi ir apturēti, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju ar mērķi, ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Ugāles pagasta Rūpnīcas 6 būvdarbus veica – SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību – SIA “JOE”, īstenojot projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā” (Vienošanos 9.3.1.1./19/I/002), kura mērķis: Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, izveidojot grupu dzīvokļus 8 personām Ventspils novada Ugāles pagastā.