Apbalvo olimpiāžu un konkursu uzvarētājus (fotogalerija)

Apbalvo olimpiāžu un konkursu uzvarētājus (fotogalerija)

2020-09-24, 09.23

Popes kultūras namā notika mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju, viņu vecāku un pedagogu apbalvošanas pasākums, kuru vadīja Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, bet apbalvojumus pasniedza domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un viņa pirmais vietnieks Guntis Mačtams.
Apbalvošanai, kā vienmēr, bija jānotiek pavasarī, bet kovida dēļ to atcēla, lai svinētu svētkus rudenī. Tie audzēkņi, kuri pagājušajā mācību gadā beidza 9. vai 12. klasi, tika sumināti, mācību gada beigās, bet tagad uzteica pārējos. Kopā šajā sezonā tika apbalvoti 33 audzēkņi, deviņi kolektīvi, 33 pedagogi, pieci sportisti un divi treneri.