Amatierteātru 2019. gada skates rezultāti

Amatierteātru 2019. gada skates rezultāti

2019-04-15, 11.43

Piltenes kultūras namā norisinājās novada amatierteātru iestudējumu skate, kurā bija skatāmas vienpadsmit izrādes. Skatē piedalījās amatierteātru trupas no Tārgales, Ances, Užavas, Popes, Usmas, Ugāles, Vārves, Zlēku, Puzes un Ziru pagasta. Izrādes vērtēja Rita Lūriņa un Valdis Lūriņš.

Skates rezultāti:

 

1. pakāpe 42 punkti –
S. Avotiņa “Plaģiāts jeb mazais botāniskais brīnums” (Zlēku amatierteātris, režisore K. Kauliņa).
2. pakāpe 37 punkti
K. Štrāle-Dreika “Šķīstības solījums” (Užavas amatierteātris “Maskas”, režisore L. Sāmīte);
A. Grīniece “Ziemas vējš” (Popes amatierteātris “Pavasars”, režisore I. Kalniņa);
M. Zīle “Laulību treniņu aģentūra” (Vārves amatierteātris “Vāruve”, režisors V. Šmēliņš);
M. Zīle “Trīs košas dāmas” (Ances amatierteātris, režisore V. Auziņa).
2. pakāpe 36 punkti
M. Horna “Brangais ķēriens” (Usmas amatierteātris “Suflē”, režisore S. Dermaka);
A. Grīniece “Pīlēns – prātotājs” (Ugāles amatierteātris “Ugāles drāma”, režisore I. Pete).
2. pakāpe 35 punkti
R. Blaumanis “Velniņi” (Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk”, režisore I. Pete).
3. pakāpe 34 punkti
V. Lode, pēc latv. tautas pasaku motīviem, “Antiņa precības” (Užavas amatierteātris “Spēlmanīši”, režisore V. Lode);
A. Pāvelsone “Dancis ap precībām” (Ziru amatierteātris, režisore A. Pāvelsone);
H. Ammers “Četras dāmas un džokers” (Tārgales amatierteātris “Tango”, režisore R. Grieze).