Aizvien nav novērsti defekti uz autoceļa Piltene–Zlēkas

Aizvien nav novērsti defekti uz autoceļa Piltene–Zlēkas

2021-07-22, 13.42

Iedzīvotāji aizvien uzdod jautājumus par valsts autoceļa Piltene–Zlēkas slikto stāvokli. 28. maijā publicējām tā apsaimniekotāja – VSIA “Latvijas Valsts ceļi” – atbildi. Tajā bija norādīts, ka valsts vietējā autoceļa V1309 Piltene–Zlēkas 4,2–14,7 km remontdarbi veikti 2018. gadā, sakārtojot ūdens atvadi, segumu pastiprinot ar grants šķembu maisījuma kārtu un veicot dubulto virsmas apstrādi. Darbi bija uzticēti SIA “Ostas celtnieks”. Seguma sagatavošanas darbi ievilkās, un virsmas apstrāde notika septembra otrajā pusē. Tas veicināja defektu veidošanos, jo “Latvijas Valsts ceļu”‘ specifikācijas nosaka, ka virsmas apstrāde jāveic līdz 15. augustam. Defektus konstatēja 2019. gada pavasarī, kad šķembas sāka atdalīties no seguma.

Atbilstoši līgumam veikto darbu garantijas termiņš ir trīs gadi, tāpēc SIA “Ostas celtniekam” garantijas periodā bija uzdots novērst defektus līdz 2021. gada jūnija beigām. Tas nav izdarīts, bet VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir saņēmuši “Ostas celtnieka” vēstuli, kurā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Konstantins Bursakovskis lūdz līdz 23. jūlijam pagarināt defektu labošanas programmas iesniegšanas termiņu, plānojot darbus uzsākt pēc 28. jūlija, jo ir aizkavējušās materiālu iepirkumu cenu aptaujas, atkārtotu dokumentu saskaņošana, līgumu sagatavošana un parakstīšana ar apakšuzņēmējiem, kā arī darbu izpildei paredzētajiem apakšuzņēmējiem – a/s “Ceļu pārvaldi” un SIA “Roadeksu” – līdz 28. jūlijam ir būvstrādnieku un būvtehnikas 100% noslodze citu līgumsaistību izpildē. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” norāda – ja “Ostas celtnieks” atkal neievēros termiņu, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” šovasar operatīvi novērsīs avārijas situāciju ar bedrēm, bet ziemā VSIA “Latvijas Valsts ceļi” iepirks būvdarbus objekta seguma sakārtošanai nākamajā būvsezonā.