Aicina izteikt viedokli par zemūdens medībām

Aicina izteikt viedokli par zemūdens medībām

2022-01-10, 09.58

Aicinām līdz 21. janvārim izteikt savu viedokli par zemūdens medībām atļauto ūdenstilpju skaita palielināšanu Ventspils novadā, to papildinot ar Irbi, Ventu, Rindu un Klāņezeru.
Ventspils novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli ar lūgumu izvērtēt un darīt zināmu savu viedokli Zemkopības ministrijai par nepieciešamību grozīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 7. pielikumu “Ezeri un upes vai to daļas, kurās atļautas zemūdens medības”.

Latvija ir bagāta ar ezeriem un upēm, un ir iedzīvotāji, kuriem patīk makšķerēt zivis zem ūdens, tas notiek ar atšķirīgu rīku – ar muskuļu spēku uzlādējamu harpūnšauteni, kuras harpūnas uzgaļa platums nepārsniedz 10 centimetrus. Citu rīku lietošana zemūdens medību laikā ir aizliegta.
APTAUJAS ANKETA