Izsola telpu nomas tiesības Lielā ielā 2a Piltenē

Izsola telpu nomas tiesības Lielā ielā 2a Piltenē

2019-11-28, 14.01

2019. gada 11. decembrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā Lielā ielā 2A Piltenē Ventspils novadā, telpa 13,4 m² platībā (Nr. 44), kadastra numurs 9833 007 0117, būves kadastra apzīmējums 9833 007 0117001.

Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 10. decembrim plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāva 5. kab.

PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).

2019. gada 11. decembrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā Lielā ielā 2A Piltenē Ventspils novadā, telpa 13,2 m² platībā (Nr. 41), kadastra numurs 9833 007 0117, būves kadastra apzīmējums 9833 007 0117001.

Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 10. decembrim plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4 Ventspilī, 1.stāva 5. kab.

PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).