Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš

Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš

2019-08-30, 15.15

Projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (vienošanās Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/003) ietvaros izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Minētā celiņa garums ir 378 m, platums 3,00 m ar atdalītu gājēju un velosipēdu satiksmi. Seguma veids- asfaltbetons.

Projekta mērķis
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmas pieaugumam Ziemeļkurzemē.
Būvobjekts:
“Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve posmā no 6,966 km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā”.
Darbu veicēji:
Būvdarbi – SIA “VENTA 1” (reģ. Nr. 41201008501) 69 124,64 eiro ar PVN;
Būvuzraudzība – SIA “PBT” (reģ. Nr. 41203046940) 3 darbu veicējs 3 872,00 eiro ar PVN;
Būvprojekta izstrāde – SIA “SNB projekti” (reģ. Nr. 41203040473) 3 279,10 eiro ar PVN;
Autoruzraudzība – SIA “SNB projekti” (reģ. Nr. 41203040473) 968,00 eiro ar PVN.

Kopējās izmaksas: 77 243,74 eiro, t.sk. ERAF finansējums 40 122,32 eiro, valsts budžeta dotācija 1 885,09 eiro un pašvaldības finansējums 35 236,33 eiro.
Objekts nodots ekspluatācijā 20.08.2019.